Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2017 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2017

Reclame

SR CEN/TR 15133:2016, Nomenclatură. Termeni colectivi și coduri colective pentru grupe de dispozitive medicale – un mijloc de comunicare în domeniul dispozitivelor medicale

Acest raport tehnic listează termenii colectivi și codurile colective pentru grupurile de dispozitive medicale care au caracteristici comune. Listarea este structurată astfel încât termenii să poată fi utilizați în scopurile prevăzute în rapoartele de reglementare și pentru o comunicare relevantă privind aplicarea reglementării referitoare la dispozitivul medical.

Pentru anumite scopuri în aplicarea directivelor referitoare la dispozitivele medicale, există o nevoie urgentă pentru dezvoltarea unei liste de termeni colectivi bazată pe principiile identificate. Această listă de termeni poate fi utilizată:

– pentru a ilustra domeniul de aplicare a certificatelor eliberate de organismele notificate în cazul în care se evaluează care grupuri, familii sau tipuri de dispozitive medicale sunt acoperite de sistemul de calitate al unui producător;

– pentru a ajuta la identificarea gamei de aptitudini și de abilități tehnologice generale pentru care un organism notificat a fost aprobat și este astfel numit de autoritatea competentă relevantă;

– pentru schimburile de informații între autoritățile competente atunci când informațiile generale cu privire la capacitățile producătorilor individuali sunt notificate pentru a fi incluse în Baza de date europeană pentru dispozitivele medicale (EUDAMED).

În scopul dezvoltării de seturi de termeni colectivi, accesoriile dispozitivelor medicale sunt integrate de facto în termenul colectiv corespunzător dispozitivului medical.

Standardul intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 377, Medicale.

Reclame

Cum se pot determina cantitățile de deșeuri urbane? Cu ajutorul standardului SR 13400:2016, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport

Acest standard stabilește prescripțiile de determinare a cantităților de deșeuri urbane produse în cadrul unei localități, necesare pentru dimensionarea depozitelor controlate de deșeuri urbane, a utilajelor de precolectare, colectare și transport și a unor instalații de valorificare precum și pentru stabilirea cheltuielilor anuale necesare pentru precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor urbane.

Standardul cuprinde prescripții pentru:

  • Determinarea cantităților de deșeuri urbane (deșeuri menajere, deșeuri asimilabile celor menajere, deșeuri stradale, deșeuri de grădină, provenite din construcții și demolări, deșeuri voluminoase și nămoluri),
  • Determinarea necesarului de recipiente pentru precolectare, colectare deșeuri (în funcție de cantitatea de deșeuri menajere sau în funcție de numărul de locuitori).

Acest standard înlocuiește SR 13400:2007.

Prezentul standard intră în patrimoniul ASRO/CT 360 Caracterizarea deșeurilor și a nămolurilor.

Încă două standarde completează gama standardelor de sudură: SR EN ISO 5182:2016, Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi și echipamente anexe și SR EN ISO 9692-3:2016, Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 3: Sudarea MIG și WIG a aluminiului și aliajelor sale

Standardul SR EN ISO 5182:2016, Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi și echipamente anexe specifică caracteristicile materialelor utilizate la electrozii pentru sudare electrică prin presiune și la echipamentele anexe pentru transportul curentului și pentru transmiterea forței de sudare.

Standardul are următorul cuprins:

Preambul european

1  Domeniu de aplicare

2  Referințe normative

3  Termeni și definiții

4  Clasificare

4.1  Grupa A — Cupru și aliaje de cupru

4.2  Grupa B — Materiale sinterizate

4.3  Grupa C — Aliaje pe bază de cupru durificate structural

5  Specificații

5.1  Cerințe

5.2  Compoziție chimică

5.3  Caracteristici mecanice

5.4  Caracteristici electrice

6  Metode de încercare

6.1  Încercarea de duritate Vickers

6.2  Caracteristici electrice

6.3  Verificarea temperaturii de înmuiere

7  Simbolizare

8  Aplicație

9  Conversia valorilor de duritate

Anexa A (informativă)  Aplicații tipice

Anexa B (informativă)  Conversia valorilor de duritate

Anexa C (informativă)  Diferite simbolizări ale aliajelor

Bibliografie

 

Această parte a standardului SR EN ISO 9692-3:2016, Sudare și procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 3: Sudarea MIG și WIG a aluminiului și aliajelor sale precizează tipurile recomandate de pregătire a îmbinării pentru sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert (sudare MIG) și sudarea cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare WIG) și sudarea WIG cu arc autogen.

Pregătirile îmbinărilor recomandate în această parte a standardului sunt adecvate pentru sudarea tuturor tipurilor sudabile de aluminiu și de aliaje ale acestuia. Standardul se aplică pentru sudurile cu pătrundere completă.

Pregătirile îmbinărilor recomandate în această parte a standardului sunt adecvate și pentru combinații ale diferitelor procedee cum ar fi: sudare MIG cu sârmă electrod plină, sudare WIG cu material de adaos plin (vergea/sârmă), sudare WIG cu arc autogen (pentru aceasta se aplică numai la sudura cap la cap între table cu margini răsfrânte).

Tipurile recomandate de pregătire a îmbinărilor și dimensiunile recomandate sunt specificate tabelar, astfel:

  • Tabelul 1 — Pregătirea îmbinării pentru suduri cap la cap executate dintr-o singură parte
  • Tabelul 2 — Pregătirea îmbinării pentru suduri cap la cap executate din ambele părţi
  • Tabelul 3 — Pregătirea îmbinării pentru suduri în T

In toate tabelele sunt date referitoare la sudură (grosimea piesei, denumirea sudurii, reprezentare), la îmbinări ( secțiunea, unghiurile, deschiderea rostului etc.) și la procedeul de sudare recomandat.