Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2017 » februarie

Arhive lunare: februarie 2017

Reclame

A fost publicată revista Standardizarea din luna ianuarie 2017

Din cuprinsul revistei „Standardizarea” din luna ianuarie 2017:

revista

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

·         ASRO/CT 324, Pardoseli și materiale pentru pardoseli și pereți

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

·         Noutăți legislative apărute în luna decembrie 2016

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

·         Programul European de Standardizare 2017

·         Orașe inteligente și durabile

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

·         Ce așteptăm de la bunurile de mână a doua?

·         Combaterea corupției în Ecuador

·         Prețul corect

·         Standardele sprijină economia unui stat

·         Optimizarea potențialului Web-ului

·         Un instrument pentru utilizarea optimă a ISO 9001

·         Standarde ISO pentru comerțul internațional cu lemn

Pentru comenzi și abonamente, vă rugăm să ne contactați la:

·            magazinul online: magazin.asro.ro

·            e-mail : vanzari@asro.ro

·            fax: 021.312.94.88

·            tel : 021 316 77 25, 021 316 77 23, 021 317 76 20, 021 316 79 20

Reclame

Un nou standard internațional pentru auditare și certificare

ISO/IEC 17021-2:2016 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu –

Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv față de clienții acestora și de beneficiarii organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, de a se asigura că numai acelor auditori care demonstrează competența relevantă le este permis să efectueze audituri ale sistemului de management de mediu (SMM), respectiv de calitate (SMC).

Standardul ISO/IEC 17021-2:2016 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu precizează cerințele de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare pentru sistemele de management de mediu (SMM) și completează cerințele existente în ISO/IEC 17021.
Această primă ediție a standardului ISO/IEC 17021-2 înlocuiește specificația tehnică ISO/IEC/TS 17021-2:2012 față de care are modificări majore:

–          adăugarea noilor cerințe ale standardului ISO 14001:2015 pentru care sunt necesare competențe suplimentare de pentru a le audita;

–          adaptarea cerințelor de competență pentru a reflecta accentul mai mare care se pune pe rezultatele așteptate în ISO 14001:2015;

–          clarificarea diferenței între dezvoltarea sustenabilă și sustenabilitate;

–          includerea unor criterii de competență pentru auditor privind înțelegerea contextului organizației;

–          includerea competenței de a audita credibilitatea comunicării clientului despre SMM.

Standardul ISO/IEC 17021-2:2016 va fi adoptat de ASRO ca standard român, prin metoda publicării versiunii române, la sfârșitul lunii martie.

Până la publicarea ca standard român, acest standard poate fi achiziționat direct de pe site-ul ISO (www.iso.org) sau printr-o comandă făcută la ASRO (E-mail: vanzari@asro.ro).

Un instrument pentru utilizarea optimă a standardului ISO 9001 – ISO/TS 9002 – Ghid pentru aplicarea lui ISO 9001:2015

La sfârșitul lui octombrie 2016, ISO a publicat specificația tehnică ISO/TS 9002 – Ghid pentru aplicarea lui ISO 9001:2015 care furnizează pentru fiecare articol al standardului ISO 9001 recomandări și exemple care ajută utilizatorii să implementeze sistemul propriu de management al calității.

In timp ce ISO 9001  cuprinde cerințe referitoare la sistemul de management al calității care pot fi auditate și evaluate în mod obiectiv, acest document (ISO/TS 9002) cuprinde exemple, descrieri și opțiuni care ajută atât la implementarea unui sistem de management al calității, cât și la îmbunătățirea acestuia sale cu celelalte sistemele de management  dintr-o organizație.

Noile articole ale ISO 9001:2015 aduc provocării semnificative privind contextul organizației, gândirea pe bază de risc, cerințe extinse privind abordarea proceselor și implicarea top managementul etc. De aceea, a fost necesară elaborarea unui ghid de aplicare a standardului.

Pentru managerii reprezentativi această specificație tehnică, cu amplele ei exemple, este foarte utilă, ea răspunzând la întrebări referitoare la:

  • ce și cât anume constituie un răspuns suficient la cerințele din standard;
  • cum se recomandă să fie abordate cerințele „lipsă” privind managerul de calitate, reprezentantul managementului, procedurile scrise obligatorii, acțiunile preventive, și așa mai departe;
  • care este modul optim de satisfacerea noilor cerințe, caracterul adecvat al documentației, gradul de extindere a documentelor etc.

Pentru consultanți această specificație va facilita discuțiile lor cu clienții  deoarece, prin referire la exemple, aceștia vor fi capabili să justifice sistemul pe care îl propun, să convingă clienții că acest sistem  nu este chiar așa de complex, că nu este supraîncărcat de documentație, să explice conceptele dificile cum este, de exemplu  gândirea pe bază de risc.

Pentru conducătorii de audit și echipele lor specificația prevede criterii care ajută la prezentarea constatărilor nefavorabile. Pot exista diferite aspecte care pun în dezacord auditorul și auditatul. ISO/TS 9002 va ajuta la închiderea auditului cu discuții calme asupra constatărilor, nu cu acuzații de suprainterpretare a cerințelor standardului ISO 9001.

Specificația ISO/TS 9002 va fi adoptată de ASRO ca standard român, prin metoda publicării versiunii române, la sfârșitul lunii martie.

Până la publicarea ca standard român, acest document poate fi achiziționat direct de pe site-ul ISO (www.iso.org) sau printr-o comandă făcută la ASRO (E-mail: vanzari@asro.ro).