Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2017 » mai

Arhive lunare: mai 2017

Reclame

ASRO organizează cursul: „SR EN ISO 14001:2015- Cum să faci schimbarea mai uşor”

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiective / Tematica:

SR EN ISO 14001:2015 face parte dintr-o serie de standarde internaţionale aplicabile oricărei organizaţii, din orice loc din lume, referitoare la managementul mediului.

Pe baza ciclului Plan-Do-Check-Act, ISO 14001:2015 specifică cele mai importante cerinţe pentru identificarea, controlarea şi monitorizarea aspectelor de mediu ale oricărei organizaţii, precum şi modalităţi de gestionare şi de îmbunătăţire a intregului sistem de mediu.

Cursul are ca obiective prezentarea noutăţilor din actuala ediţie, furnizarea înţelegerii asupra schimbărilor aduse de versiunea SR EN ISO 14001:2015, prezentarea metodelor de evaluare şi determinare a sistemului de management al mediului şi stabilirea obiectivelor în conformitate cu noile reglementari.

În cadrul cursului se vor dobândi noi cunoştinţe, referitoare la sistemul de management al mediului documentat şi implementat conform cerinţelor   SR EN ISO 14001:2015:
o    Aspecte de mediu,

o    Obligaţii de conformare,

o    Obiective de mediu,

o    Situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns

Atuuri ale programelor de formare organizate de ASRO : 

 • participantii la acest curs vor primi gratuit Ghidul de Buzunar  “SR EN ISO 14001:2015- Doar noutățile”.
 • pentru membrii ASRO se face reducere de 10% din preţul cursului,
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii,
 • locaţie centrală.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO

Ziua de desfăşurare: 16 iunie 2017

Preţul: 300 lei/curs/cursat (la care se adaugă TVA)

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 14 iunie 2017.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu,  tel 0743.030.213

ASRO organizează în perioada următoare cursurile:

1. Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice – Gratuit pentru membrii din Comitetele Tehnice ASRO

13.05.2017

2. Gandirea bazata pe risc – cerinta a editiei 2015 a standardelor sistemelor de management – abordarea ISO 31000″

20-22.06.2017

3. Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative SR EN ISO/CEI 17065: 2013, SR EN ISO/CEI 17067: 2014 şi SR ISO –CEI 17007:2010

04-06.07.2017

Reclame

ASRO organizează cursul: „SR EN ISO 9001:2015- Cum să faci schimbarea mai uşor”

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

Cursul urmăreşte înţelegerea modificărilor propuse de noua ediţie a SR EN ISO 9001:2015 şi cunoaşterea implicaţiilor pe care aceasta le va avea asupra propriei organizaţii şi a direcţiilor de acţiune viitoare.

Tematica abordată în timpul cursului:

 • Scurt istoric al seriei ISO 9001
 • SR EN ISO 9001:2015 – Introducere
 • Termeni şi definiţii
 • Cerinţele SR EN ISO 9001:2015 în context organizaţional
 • Leadership. Diferenţe faţă de versiunea anterioară
 • Cum se planifică SMC în noua viziune prezentată de SR EN ISO 9001:2015
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu
  SR EN ISO 9001:2015. Comunicare. Informaţii documentate
 • Realizarea activităţilor operaţionale
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015
 • Imbunătăţire sau îmbunătăţire continuă?
 • Cum şi când se pot pregăti organismele de certificare şi organizaţiile pentru schimbare

Atuuri ale programelor de formare organizate de ASRO : 

 • Participanții la acest curs vor primi gratuit Ghidul de Buzunar  “SR EN ISO 9001:2015-  Doar noutățile”.
 • Pentru membrii ASRO se face reducere de 10% din preţul cursului,
 • Conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
 • Pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
 • Formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
 • Reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii,
 • Locaţie centrală.


Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO
Ziua de desfasurare : 15 iunie  2017

Preţul: 300 lei/curs/cursat (la care se adaugă TVA)

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.

Înscrierile se fac până la 13 iunie 2017.

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, tel/fax. 021 313 55 26, 0743.030.213

       ASRO organizează în perioada următoare cursurile:

1. Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice – Gratuit pentru membrii din Comitetele Tehnice ASRO

13.06.2017

2. Gandirea bazata pe risc – cerinta a editiei 2015 a standardelor sistemelor de management – abordarea ISO 31000″

20-22.06.2017

3. Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative SR EN ISO/CEI 17065: 2013, SR EN ISO/CEI 17067: 2014 şi SR ISO –CEI 17007:2010

04-06.07.2017

ASRO organizează cursul: „Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015”

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

• Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor
SR EN ISO 9001:2015
• Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2011):
o Planificarea activităţii de audit,
o Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
o Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
o Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
o Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
o Comunicarea specifică activităţii de audit
• Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2011).

Tematica abordată în timpul cursului:

I Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric
Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii
Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
Leadership şi angajamentul faţă de SMC
Cum abordăm riscurile şi oportunităţile – exemple practice pentru audit
Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de
SR EN ISO 9001:2015
Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu
SR EN ISO 9001:2015
Comunicare – exemple practice pentru audit
Documentaţia SMC – exemple practice pentru audit
Realizarea activităţilor operaţionale
Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015
Realizarea auditului intern
Imbunătăţire –exemple practice

III Prezentarea standardului SR EN ISO19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemului de management
Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management
Principii de auditare
Coordonarea unui program de audit
Realizarea auditului
Competenţa şi evaluarea auditorilor

IV Studiu de caz

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:
• Participanţii care se înscriu la acest curs pana la data de 31 mai inclusiv, primesc reducere 10% din preţul cursului
• Participanții la acest curs vor primi gratuit Ghidul de Buzunar “SR EN ISO 9001:2015- Doar noutatile”
10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
• Conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
• Pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
• Formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
• Reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează),
• Locaţie centrală.
Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de ASRO.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata: 3 zile
Perioada: 12-14 iune 2017
Preţul: 750 lei /cursant /curs (la care se aplică TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.
Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
Înscrierile la curs se fac până la data de 9 iunie

Detalii şi înscrieri:

Florentina Stancu, tel/fax. 0374.999.185 , tel. 0743.030.213
ASRO organizează în perioada următoare cursurile:
1. Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din comitetele
Tehnice – Gratuit pentru membrii din Comitetele Tehnice ASRO
13.06.2017

2. SR EN ISO 9001:2015 Cum să faci schimbarea mai uşor
15.06.2017
3. SR EN ISO 14001:2015 Cum să faci schimbarea mai uşor
16.06.2017

4. Gandirea bazata pe risc – cerinta a editiei 2015 a standardelor sistemelor de management – abordarea ISO 31000″
20-22.06.2017

5. Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative SR EN ISO/CEI 17065: 2013, SR EN ISO/CEI 17067: 2014 şi SR ISO –CEI 17007:2010
04-06.07.2017