Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2017 » iulie

Arhive lunare: iulie 2017

Reclame

S-a publicat Revista „Standardizarea” din iunie 2017.

iunieRevista cuprinde subiecte referitoare la:

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

 • Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:2017
 • Participare românească la standardizarea europeană în domeniul homeopatiei

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

 • Noutăți legislative apărute în luna mai 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

 • Programul European de Standardizare 2017
 • „Economia de argint”. Standardizarea sectorială

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

 • Îmbătrânirea populației: o oportunitate
 • Economia de argint
 • Roboții ne vin în ajutor!
 • Chirurgia estetică vă redă tinerețea și frumusețea!
 • Revizuirea standardului ISO 31000, Managementul riscului, avansează cu pași repezi
Reclame

SR ISO 12637-1:2017, Tehnologie grafică. Vocabular. Partea 1: Termeni fundamentali facilitează schimburile de documentații

Documentația dă naștere unor numeroase schimburi internaționale de natură intelectuală și materială. Aceste schimburi devin adesea dificile, fie datorită varietății mari de termeni utilizați pentru diverse domenii sau diferitelor limbi folosite pentru exprimarea aceluiași concept, fie din cauza absenței sau impreciziei conceptelor utile.

Pentru a evita neînțelegerile datorate acestei situații și pentru a facilita astfel de schimburi, se recomandă alegerea termenilor standardizați utilizați în anumite limbaje pentru a exprima un anumit concept și stabilirea de definiții care să furnizeze un echivalent satisfăcător pentru acești termeni.

Scopul acestei părți a standardului SR ISO 12637-1:2017 este de a furniza definiții riguroase, simple, care pot fi înțelese de toți cei interesați în tehnologia grafică. Scopul fiecărui concept definit, este de a furniza o definiție corespunzătoare unei aplicări generale în acest domeniu.

Tehnologia grafică începe de la procesul de design până la produsul final. În aceste circumstanțe, unde este vorba de o aplicare restrânsă, poate fi necesar ca definiția să fie cât se poate de bine redactată. Sunt incluse și definiții adiționale, acolo unde este necesar pentru a exemplifica termenii.

Datorită marilor schimbări aduse de metodele/procesele digitale din domeniul grafic, scopul acestei părți a standardului SR ISO 12637-1:2017 este de a defini terminologia fundamentală în acest domeniu.

Tehnologia existentă în prezent se adresează sistemelor de tipar tradiționale. Modelul propus în acest standard, abordează toate particularitățile noilor tehnologii.

În standard, au fost luate în considerare pentru tehnologia grafică trei fluxuri de producție: pregătirea formei, tipar și postpress (prelucrare post-tipar).

În scopul de a crea o structură care să includă toate sistemele grafice și toate procesele/metodele curente și care să poată fi adaptată la tehnologiile viitoare, fără a deveni rapid învechită, standardul a separat sistemele de tipar în trei grupuri, în conformitate cu tehnicile folosite în fiecare dintre acestea și a stabilit parametrii în așa fel încât să determine relația între diferitele procese/metode și sistemele cărora le revin.

 • Primul grup, numit „tehnologie de tipar cu formă“, include metodele/procesele convenționale care folosesc forme pe care se aplică cerneala (cerneluire) pentru a reproduce imaginile originale pe suportul de tipar.
 • Al doilea grup, numit “tehnologie de tipar fără formă”, utilizează purtători specifici de imagine și folosește jetul de cerneală, transferul termic și sistemele electrografice pentru a reproduce imaginile originale pe suporturi de tipar.
 • Cel de-al treilea grup, denumit “tehnologie de tipar fără cerneală”, înlătură purtătorii de imagine și cernelurile tipografice utilizând suporturi de tipar special pregătite și diverse reacții chimice și fizice declanșate în diverse moduri pentru a reproduce imaginile originale pe suporturi de tipar.

La stagiul de post-prelucrare, finisarea este considerată o tehnologie ale cărei sisteme sunt responsabile pentru proprietățile generale ale suprafețelor tipărite și netipărite și pentru dimensiunile finale.

Prelucrarea este văzută ca o tehnologie ale cărei sisteme sunt capabile de a transforma forma fizică pură a suporturilor de tipar, tipărite sau netipărite, în produse de consum.

Termenii fundamentali au de-a face în special cu stagiile fluxului de producție al tehnologiei grafice și cu produsul final. Procesele/metodele digitale și imaginile virtuale sunt considerate produse intermediare.

A fost publicată versiunea română a standardului SR EN 301 549 V1.1.2:2015, Cerințe de accesibilitate adecvate pentru achizițiile publice ale produselor și serviciilor din Europa din domeniul TIC

Acest standard precizează cerințele de accesibilitate funcțională aplicabile produselor și serviciilor TIC, împreună cu o descriere a procedurilor de încercare și cu metodologia de evaluare pentru fiecare cerință de accesibilitate. Acestea sunt abordate într-o formă care este adecvată pentru utilizarea în achizițiile publice din Europa. Acest standard poate fi util și pentru alte scopuri, cum ar fi achizițiile publice în sectorul privat.

Standardul este destinat a fi utilizat ca bază pentru un set de instrumente de achiziții TIC accesibile. El este util în primul rând achizitorilor publici pentru a identifica cerințele pentru achizițiile lor, și, de asemenea, producătorilor pentru a-l utiliza în proiectare și execuție și în procedurile de control al calității.

Standardul conține cerințele funcționale necesare și este un document de referință astfel încât dacă procedurile sunt urmate de diferiți factori, rezultatele încercărilor să fie similare și interpretarea acelor rezultate să fie clară.

Metodologiile de descriere a încercărilor și de evaluare incluse în acest standard sunt elaborate la un nivel de detaliere ridicat, și sunt în conformitate cu ISO/IEC 17007:2009, Evaluarea conformității. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformității astfel încât încercările de conformitate să poată da rezultate concludente.

Natura inerentă a anumitor situații face imposibilă realizarea unor declarații fiabile și definitive conform cărora cerințele de accesibilitate au fost îndeplinite. Prin urmare în această situație, cerințele din acest standard nu se aplică:

 • atunci când produsul este într-o stare de defectare, reparație sau întreținere în cazul în care setul obișnuit de funcții de intrare sau ieșire nu sunt disponibile;
 • în timpul acelor funcții de pornire, oprire și a altor stări tranzitorii, care pot fi realizate fără intervenția utilizatorului.