Asociaţia de Standardizare din România

Au fost publicate versiunile române ale standardelor referitoare la specificațiile produselor termoizolante pentru clădiri.

Standardele pentru care s-au publicat versiunile române se referă la specificațiile pentru vată minerală, polistiren expandat (EPS), spumă de polistiren extrudat (XPS), spumă rigidă de poliuretan (PU), spumă fenolică (PF), sticlă celulară (CG), vată de lemn (WW), panou de perlit (EPB), plută expandată (ICB) și fibre de lemn (WF).

Cele 10 standarde sunt:

SR EN 13162+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificație

SR EN 13163+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație

SR EN 13164+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație

SR EN 13165+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificație

SR EN 13166+A2:2016, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificație

SR EN 13167+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificație

SR EN 13168+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificație

SR EN 13169+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificație

SR EN 13170+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB).Specificație

SR EN 13171+A1:2015, Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificație

Anunțuri

SR EN 16947-1:2017, Performanța energetică a clădirilor. Sistem de management tehnic al clădirilor. Partea 1: Modul M10-12

Acest standard este parte a unei serii de standarde ce are ca scop armonizarea internațională a metodologiei pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor și care se numește generic “Set de standarde EPB”. Principalele grupuri țintă ale acestui standard sunt toți utilizatorii setului de standarde EPB (de exemplu, arhitecți, ingineri, legislatori).

Mai multe informații sunt furnizate în raportul tehnic ce însoțește standardul (SR CEN/TR 16947-2:2017).

Standardul SR EN 16947-1:2017 cuprinde cerințe privind activitățile operaționale, alarmarea globală, detectarea și diagnosticarea defectelor, raportarea, monitorizarea, funcțiile de management al energiei, interblocările funcționale și optimizările pentru a stabili și menține performanța energetică a clădirilor.

Acest standard acoperă mai multe funcții ale aplicației referitoare la sistemul de management al clădirii. Fiecare funcție este reprezentată de cel puțin o metodă de calcul. Aceste funcții sunt după cum urmează:

— “Funcția 1 – valori prestabilite”, este prevăzută pentru definirea valorilor prestabilite și a valorilor de reducere;

— “Funcția 2 – timp de funcționare” este destinată pentru estimarea timpilor de funcționare;

— “Funcția 3 – ordinea de prioritate a generatoarelor” este destinată pentru estimarea aranjamentului secvențial al diferitelor generatoare;

— “Funcția 4 – producția de energie și energii regenerabile locale” este destinată pentru managementul surselor de energie regenerabilă locale și a altor producții de energie locale;

— “Funcția 5 – recuperarea căldurii și transferul căldurii” este destinată pentru transferul energiei termice în interiorul clădirii;

— “Funcția 6 – rețea inteligentă” este destinată pentru interacțiuni între clădire și orice rețea inteligentă.

Seria de standarde ISO 55000 este sprijinul de bază în obținerea celui mai bun profit din active

În cazul în care organizația dvs. are mai multe active în centrul afacerii, o strategie eficientă de gestionare a activelor, indiferent dacă acestea sunt financiare, fizice sau organizaționale, ar trebui să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor și creșterea performanțelor.

ASRO a adoptat primul set de standarde internaționale privind managementul activelor, format din:

  • SR ISO 55000:2017, Managementul activelor. Privire generală, principii și terminologie
  • SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe
  • SR ISO 55002:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001

Activele sunt obiecte, lucruri sau entități care au o valoare potențială sau reală pentru o organizație. Valoarea variază pentru diferite organizații și părțile lor interesate și poate fi materială sau nematerială, financiară sau nefinanciară.

Perioada de la crearea activelor până la sfârșitul vieții lor este viața activelor. Viața activelor nu coincide neapărat cu perioada în care o anume organizație are responsabilitatea pentru aceasta; în schimb, activele pot furniza valoare potențială sau reală pentru una sau mai multe organizații pe durata lor de viață, iar valoarea lor pentru o organizație se poate schimba pe parcursul duratei de viață.

O organizație poate decide să-și gestioneze activele sale în grup, mai degrabă decât individual, în funcție de nevoile sale, și pentru a obține beneficii suplimentare. Astfel de grupări ale activelor pot fi pe tipuri de active, sisteme de active sau portofolii de active.

Managementul de la cel mai înalt nivel al unei organizații, angajații și părțile interesate trebuie să implementeze o planificare, activități de control și activități de monitorizare, pentru a exploata oportunitățile și pentru a reduce riscurile la un nivel acceptabil.

Managementul activelor implică echilibrarea costurilor, a oportunităților și a riscurilor față de performanța dorită pentru active, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale. Poate fi necesar ca echilibrarea să ia în considerare intervale de timp diferite.

Managementul activelor permite unei organizații să examineze atât nevoia cât și performanțele activelor și sistemelor de active la diferite niveluri. În plus, aceasta permite aplicarea unor abordări analitice ale gestionării activelor de-a lungul diferitelor etape ale ciclului lor de viață (care poate începe cu concepția privind nevoia de active, până la eliminarea acestora, inclusiv gestionarea oricăror datorii post eliminare).

Standardul SR ISO 55000:2017, Managementul activelor. Privire generală, principii și terminologie cuprinde aspecte privind managementul activelor (beneficiile acestuia, definirea activelor, managementului activelor, sistemului de management al activelor, abordarea bazată pe sisteme de management integrate), termeni si definiții specifice și informații cu privire la activitățile de management al activelor.

Standardul SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management pentru managementul activelor, denumit în continuare în standard „sistem de management al activelor”.

Standardul cuprinde cerințe privind:

  • contextul organizației (înțelegerea organizației și a contextului în care activează, înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate, determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management al activelor, sistemul de management al activelor);
  • leadership-ul (leadership și angajament, politică, rolurile organizaționale, responsabilități și autorități);
  • planificarea (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților);
  • suportul (resursele, competența, conștientizarea, comunicarea, informațiile documentate etc.)
  • operarea (planificarea și controlul operațional, managementul schimbărilor, externalizarea);
  • evaluarea performanței (monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea, auditul intern, analiza efectuată de management);
  • îmbunătățire (neconformitatea și acțiunile corective, acțiunile preventive, îmbunătățirea continuă)

Standardul SR ISO 55002:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001 furnizează îndrumări pentru aplicarea unui sistem de management pentru managementul activelor în conformitate cu cerințele din ISO 55001. Standardul urmărește cerințele din ISO 55001, având aceeași structură ca acesta.

Pentru achiziționarea standardelor, trimiteți o comandă pe adresa de e-mail vanzari@asro.ro.