Asociaţia de Standardizare din România

A fost publicată versiunea română a standardului SR EN ISO 14004:2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare

Crearea unei stabilităţi între mediu, comunitate şi economie este considerată ca fiind fundamentală pentru a realiza cerinţele prezentului fără a periclita capabilitatea generaţiilor viitoare de a îndeplini nevoile personale.

Noul standard internaţional ISO 14004:2016 ajută organizaţiile să profite la maximum de sistemul de management de mediu. Acest standard furnizează îndrumări cu privire la stabilirea, implementarea, păstrarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu puternic, plauzibil şi de încredere.

Gestionarea impactului asupra mediului – și efectele pe care le are asupra afacerilor – reprezintă un imperativ din ce în ce mai mare pentru organizații, indiferent de mărime sau de tip. Un sistem solid de management de mediu (EMS) ajută la măsurarea și gestionarea factorilor de mediu, făcându-l bine nu numai pentru afaceri, ci și pentru societate în ansamblu.

Sistemul revizuit ISO 14004: 2016, Sisteme de management de mediu – orientări generale privind punerea în aplicare, oferă organizațiilor suport pentru a ajuta la implementarea unui SMM. Acesta este conceput pentru a completa, dar nu se limitează la standardul ISO 14001, standardul ISO pentru sistemele de management de mediu.

Seria de standarde referitoare la sistemele de management de mediu este formată din următoarele:

 • SR EN ISO 14015:2010, Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO)
 • SR EN ISO 14040:2007, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru
 • SR ISO/TR 14062:2008, Management de mediu. Integrarea aspectelor de mediu în proiectarea şi dezvoltarea produsului
 • SR ISO/TS 14048:2005, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Format al documentaţiei referitoare la date
 • SR EN ISO 14031:2014, Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid
 • SR EN ISO 14044:2007, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii directoare
 • SR EN ISO 14050:2010, Management de mediu. Vocabular
 • SR EN ISO 14063:2010, Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple
 • SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management
 • SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
 • SR EN ISO 14004:2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare la punerea în aplicare
Anunțuri

Pentru a profita la maximum de standardul SR EN ISO 9001 utilizați noua specificație tehnică SR ISO/TS 9002:2017, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015

Multe organizații doresc să maximizeze beneficiile unui sistem de management al calității, cum ar fi îmbunătățirea eficienței, o relație mai bună cu clienții și obiectivele de afaceri mai clare. SR ISO/TS 9002:2017 permite utilizatorilor să înțeleagă cu adevărat și să aplice eficient cerințele sistemului de management astfel încât să obțină un beneficiu maxim.

Această specificație tehnică a fost elaborată pentru a ajuta utilizatorii să aplice cerințele sistemului de management al calității din ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității – Cerințe. Documentul oferă îndrumări, printr-o corelare articol cu articol, cu cerințele din standardul ISO 9001:2015, de la articolul 4 până la articolul 10 din acesta.  Documentul nu adaugă, nu elimină și nu modifică în niciun mod aceste cerințe

Documentul include exemple, descrieri și opțiuni care ajută atât la implementarea unui sistem de management al calității, cât și la întărirea relației acestuia cu sistemul de management global al unei organizații.

Pentru managerii reprezentativi această specificație tehnică, cu amplele ei exemple, este foarte utilă, ea răspunzând la întrebări referitoare la:

 • ce și cât anume constituie un răspuns suficient la cerințele din standard;
 • cum se recomandă să fie abordate cerințele „lipsă” privind managerul de calitate, reprezentantul managementului, procedurile scrise obligatorii, acțiunile preventive, și așa mai departe;
 • care este modul optim de satisfacere a noilor cerințe, caracterul adecvat al documentației, gradul de extindere a documentelor etc.

Pentru consultanți această specificație va facilita discuțiile lor cu clienții  deoarece, prin referire la exemple, aceștia vor fi capabili să justifice sistemul pe care îl propun, să convingă clienții că acest sistem  nu este chiar așa de complex, că nu este supraîncărcat de documentație, să explice conceptele dificile cum este, de exemplu, gândirea pe bază de risc.

Pentru conducătorii de audit și echipele lor specificația prevede criterii care ajută la prezentarea constatărilor nefavorabile. Pot exista diferite aspecte care pun în dezacord auditorul și auditatul. ISO/TS 9002 va ajuta la închiderea auditului cu discuții calme asupra constatărilor, nu cu acuzații de suprainterpretare a cerințelor standardului ISO 9001.

Prezentul standard intră în patrimoniul ASRO/CT 56 Managementul calității și asigurarea calității.

 

 

Domeniu de activitate şi program de lucru al comitetului tehnic român de standardizare  „Dezvoltarea durabilă a oraşelor şi comunităţilor inteligente”

A. PREMIZE
A.1 Domeniu de activitate al comitetului tehnic român
 

Activitatea acestui comitet tehnic se concentrează pe elaborarea standardelor destinate dezvoltării durabile a oraşelor şi comunităților inteligente, indiferent de mărimea acestora şi aşezarea geografică.

 

Obiectivul general constă în stabilirea cerințelor şi recomandărilor privind tehnici şi instrumente adecvate pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor şi comunităţilor, luând în considerare: interoperabilitatea sistemelor integrate, coordonarea acţiunilor aferente sistemelor de management, protejarea mediului, stabilirea strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi conceperea unor modele de afaceri noi adecvate pentru sustenabilitatea şi rezilienţa infrastructurilor în concordanţă cu necesităţile reale ale cetăţenilor (sănătate, energie electrică, energie termică, transport, aprovizionarea cu apă potabilă şi alimente, eliminarea deşeurilor, educaţie, locuri de muncă etc.)

A.2 Activitatea de standardizare la nivel european
 

În prezent, nu există un comitet tehnic european corespondent. Este recunoscut rolul standardizării în dezvoltarea reţelelor inteligente “smart grids” deoarece, prin accesul la soluţii inovatoare, favorizează accelerarea procesului de dezvoltare economico-socială pe plan local, regional şi internaţional. În mod similar, este necesar un efort susţinut pentru identificarea necesităţilor (lacunelor) de standardizare în vederea optimizării performanţelor unui astfel de sistem complex, denumit “oraş inteligent”, cu numeroase sisteme integrate şi interfeţe multiple care trebuie standardizate pentru a permite coordonarea şi interoperabilitatea în timp real. În acest context, în ianuarie 2017, a fost constituit un grup comun “CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities” care asigură, pe termen lung, coordonarea lucrărilor comitetelor tehnice europene de standardizare din domeniile conexe.

A.3 Activitatea de standardizare la nivel internaţional 
 

La nivel internaţional funcţionează comitetul tehnic corespondent ISO/TC 268, Sustainable development in communities”. Primele standarde au fost elaborate în cadrul următoarelor grupuri de lucru:

 

 • ISO/TC 268/SC 1
–   Smart community infrastructures
 • ISO/TC 268/WG 1
–   Management System Standards
 • ISO/TC 268/WG 2
–   City indicators
 • ISO/TC 268/WG 3
–   City anatomy and sustainability terms
 • ISO/TC 268/WG 4
–   Strategies for smart cities and communities
 • ISO/TC 268/CAG 1
–   Chairman Advisory Group 
 • ISO/TC 268/TG 1
–   Awareness-raising, communication and promotion

 

 

 

Ø  Standarde şi specificaţii tehnice internaţionale în vigoare:

ISO 37100:2016 Sustainable cities and communities – Vocabulary
ISO 37120:2014 Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life
ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics
ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics
ISO 37101:2016 Sustainable development in communities – Management system for sustainable development – Requirements with guidance for use
ISO/TR 37152:2016 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation
ISO 37154:2017 Smart community infrastructures – Best practice guidelines for transportation
ISO/TR 37121:2017 Sustainable development in communities – Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities
 

Ø  Proiecte de standarde internaţionale în etapa de anchetă publică:

ISO/DIS 37157 Smart community infrastructures – Smart transportation for compact cities
ISO/DIS 37106 Sustainable cities and communities – Guide to establishing strategies for smart cities and communities
ISO/DIS 37120 Sustainable development in communities – Indicators for city services and quality of life
 
B. MEDIUL DE AFACERI şi implicarea în standardizare
 

Standardele oferă specificaţii tehnice adecvate pentru implementarea unor tehnologii mai inteligente şi coduri de bună practică în scopul dezvoltării economico-sociale pe termen lung.

 

Prin participarea la activitatea de standardizare, toate părţile interesate au posibilitatea să contribuie la dezvoltarea unor produse, servicii şi sisteme noi bazate pe soluţii inovatoare, care să permită:

·         utilizarea resurselor energetice locale în concordanţă cu protejarea mediului,

·         decongestionarea traficului rutier,

·         asigurarea securităţii cibermetice şi confidenţialitatea datelor,

·         modernizarea unităţilor medicale,

·         dezvoltarea centrelor de educaţie şi formare profesională,

·         stabilitatea resurselor umane prin crearea de locuri de muncă etc.

 

C. PROGRAMUL DE LUCRU al comitetului tehnic român
 

Programul de standardizare naţională pentru anul 2017 include adoptarea standardelor internaţionale elaborate în cadrul ISO/TC 268, în versiune română. Toate standardele române publicate se includ automat în ciclul de mentenanţă al standardelor. Membrii comitetului tehnic român vor analiza periodic patrimoniul de standarde în vederea corelării cu stadiul tehnicii şi necesităţile utilizatorilor.

 

D. BENEFICII obţinute de UTILIZATORII DE STANDARDE
 

Utilizarea standardelor elaborate în cadrul acestui comitet tehnic facilitează:

–        înţelegerea şi unificarea termenilor de referinţă;

–        evaluarea şi optimizarea performanţelor;

–        identificarea zonelor în care este posibilă îmbunătăţirea;

–        analiza riscurilor şi planificarea resurselor necesare pe termen lung;

–         relaţiile între furnizorii interni/externi şi clienţii acestora etc.

 

 

 

 

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare !