Asociaţia de Standardizare din România
Anunțuri

ISO a revizuit și standardul ISO/IEC 17011

ISO și IEC au publicat în noiembrie standardul ISO/IEC 17011, Cerințe pentru organismele de acreditare care acreditează organismele de evaluare a conformității. Prezentul standard specifică cerințele privind competența, funcționarea consecventă și imparțialitatea organismelor de acreditare care evaluează și acreditează organismele de evaluare a conformității.

În contextul acestui document, activitățile acoperite de acreditare includ, dar nu se limitează la, încercarea, etalonarea, inspecția, certificarea sistemelor de management, certificarea persoanelor, produselor, proceselor și serviciilor, furnizarea de încercări de competență, producerea materialelor de referință, validarea și verificarea.

Este important ca toate părțile interesate să știe că organismele de evaluare a conformității sunt competente să își îndeplinesc sarcinile. Din acest motiv, există o cerere crescândă de atestare imparțială a competenței lor. Aceasta este efectuată de organisme de acreditare care sunt imparțiale și independente în raport cu organismele de evaluare a conformității și cu clienții acestora. Organismele de acreditare efectuează evaluări periodice ale organismelor de evaluare a conformității pentru a se asigura că activitatea desfășurată de acestea este conformă cu standardele internaționale relevante și cu alte documente normative.

Acest document poate fi utilizat pentru a sprijini mecanismele de evaluare reciprocă care au fost create la nivel regional și internațional și prin care se asigură încrederea că organismele de acreditare operează în conformitate cu acest document.

 

 

Anunțuri

ISO a publicat noua ediție a standardului ISO/IEC 17025

Noua ediție a standardului ISO/IEC 17025, Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, referința internațională pentru laboratoarele de încercări și etalonări, a fost publicată de ISO și IEC în noiembrie 2017.

Acest standard a fost elaborat cu scopul de a promova încrederea în funcționarea laboratoarelor și conține cerințe care să le permită acestora să demonstreze că acționează competent și că sunt capabile să genereze rezultate valide. Este un standard pe baza căruia se face acreditarea laboratoarelor.

Acest document cere laboratorului să planifice și să pună în aplicare acțiuni care să abordeze riscurile și oportunitățile. Abordarea atât a riscurilor, cât și a oportunităților stabilește baza pentru creșterea eficienței sistemului de management, pentru obținerea unor rezultate îmbunătățite și prevenirea efectelor negative. Laboratorul este responsabil pentru a decide ce riscuri și oportunități trebuie abordate.

ISO/IEC 17025 permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor, atât pe plan național, cât și în întreaga lume.

ISO/IEC 17025 este util pentru organizațiile care efectuează încercări, eșantionări sau etalonări și doresc rezultate de încredere. Acestea includ toate tipurile de laboratoare, fie că sunt guvernamentale, particulare sau orice alt tip de organizație. Standardul este, de asemenea, util pentru universități, centre de cercetare, guverne autorități de reglementare, organisme de inspecție și alte organisme de evaluare a conformității care au nevoie să efectueze încercări, eșantionări sau calibrări.

ISO/IEC 17025 ia în considerare noile modalități de lucru ale laboratoarelor. Schimbările cele mai importante în raport cu ediția anterioară sunt următoarele:

 • Domeniul de aplicare a fost revizuit pentru a acoperi toate activitățile laboratoarelor, inclusiv încercările, etalonările și eșantionările asociate.
 • O nouă structură a fost adoptată pentru a alinia standardul la alte standarde ISO/IEC de evaluare a conformității, cum este seria ISO/IEC 17000 privind evaluarea conformității.
 • Abordarea pe bază de proces acum se potrivește cu noile standarde cum este ISO 9001 (managementul calității), ISO 15189 (calitatea laboratoarelor medicale) și seria ISO/IEC 17000 (standarde pentru activități de evaluare a conformității), punând accentul pe rezultatele unui proces în locul descrierii detaliate a sarcinilor și etapelor sale.
 • Standardul pune un accent mai puternic pe tehnologia informației. În recunoașterea faptului că manualele tipărite, înregistrările și rapoartele sunt treptat eliminate în favoarea versiunilor electronice, standardul include utilizarea sistemelor de calculatoare, înregistrărilor electronice și realizarea de rezultate și rapoarte electronice.
 • O nouă secțiune a fost adăugată pentru a introduce conceptul de gândire pe bază de risc și a descrie aspectele comune cu noua versiune a ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe
 • Terminologia a fost actualizată. Exemplele includ schimbările de la nivelul Vocabularului internațional de metrologie (VIM) și alinierea cu terminologia ISO/IEC, care cuprinde un set de termeni și definiții comune pentru toate standardele dedicate evaluării conformității

Puteți afla mai multe detalii privind ISO/IEC 17025 și Comitetul ISO pentru evaluarea conformității (CASCO), comitetul tehnic care a elaborat standardul, la www.iso.org/casco.

A apărut Revista „Standardizarea” din octombrie 2017

Revista cuprinde subiecte referitoare la:

EVENIMENT

 • Ziua Mondială a Standardizării: Standardele fac oraşele mai inteligente

STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

 • Implicare în standardizare
 • Participarea la activitatea de standardizare naţională conferă importante avantaje întreprinderilor din România

LEGISLAŢIE ŞI STANDARDIZARE

 • Noutăţi legislative din luna septembrie 2017

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

 • Fabricant de mochete care mizează pe conceptul Cradle to Cradle

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

 • „La 70 de ani”, ISO este mai în formă ca niciodată!
 • Standardele sunt de viitor
 • Economiştii au motive să fie optimişti ISO împlineşte 70 de ani
 • 70 de ani de succese. Momente istorice
 • Catalizatorii „discreţi“ ai revoluţiei tehnologice