Asociaţia de Standardizare din România

În curând toate autovehiculele și pompele de alimentare vor fi prevăzute simboluri stabilite la nivel european prin standardul SR EN 16942:2017

În contextul intrării în vigoare a  Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi care transpune Directiva Europeană 2014/94/UE, Organismul Național de Standardizare, ASRO, a adoptat standardul european EN 16942:2016 ca standard român –  SR EN 16942:2017, Carburanți. Identificarea compatibilității vehiculelor. Reprezentare grafică pentru informarea consumatorului.

Standardul SR EN 16942:2017, Carburanți. Identificarea compatibilității vehiculelor. Reprezentare grafică pentru informarea consumatorului stabilește identificatori armonizați pentru carburanții lichizi și gazoși comercializați. Cerințele acestui standard sunt stabilite pentru a completa informațiile necesare utilizatorilor cu privire la compatibilitatea dintre carburanți și vehiculele introduse pe piață.

Identificatoarele sunt destinate a fi vizualizate la distribuitoarele de carburanți și în punctele de realimentare, pe vehicule, la comercianții de autovehicule și în manualele de utilizare destinate consumatorilor, așa cum se descrie în acest standard.

Carburanții comercializați includ, de exemplu, combustibili derivați din petrol, combustibili sintetici, biocombustibili, gaz natural, gaz petrolier lichefiat, hidrogen și biogaz și amestecuri ale acestora, furnizate pentru aplicații mobile.

Standardul român SR EN 16942:2017, Carburanți. Identificarea compatibilității vehiculelor. Reprezentare grafică pentru informarea consumatorului care adoptă standardul european de mai sus  cuprinde și o anexă națională care stabilește informația furnizată consumatorilor din România cu privire la compatibilitatea dintre vehiculele acestora și combustibilii disponibili la punctele de realimentare și reîncărcare.

Potrivit Legii nr. 34/2017, toate pompele și ajutajele acestora de la toate punctele de realimentare, toate autovehiculele nou introduse pe piață și manualele acestora vor avea aplicate etichete cu simbolurile referitoare la compatibilitatea combustibililor, având drept scop informarea utilizatorilor într-un mod unitar în țările Uniunii Europene. Precizăm că standardul european este aprobat ca standard național în toate statele UE, astfel încât aceleași etichete vor fi aplicate și în aceste țări.

Există standarde și în domeniul homeopatiei

Standardul european SR EN 16872:2017, Servicii de sănătate oferite de medici care au calificare suplimentară în homeopatie (MCSH). Cerințe pentru îngrijirile de sănătate furnizate de medici care au calificare suplimentară în homeopatie elaborat pentru a se stabili standardele minime de calitate pentru îngrijirea homeopată într-un context medical, asigurând standarde înalte în ceea ce privește educația, formarea și practica homeopatiei de către medici astfel încât pacienții care aleg homeopatia să beneficieze de îngrijiri de calitate.

Mai mult, acest standard are ca scop armonizarea standardelor profesionale în practica homeopatiei de către medicii din întreaga Europa și integrarea homeopatiei de înaltă calitate în domeniul medical European. Acesta va ajuta liderii din domeniul sănătății să dezvolte soluții care să contribuie la o viziune mai largă asupra sănătății și a autonomiei pacientului așa cum este recomandat de Strategia în materie de medicină tradițională 2014-2023 a OMS.

Homeopatia a fost dezvoltată în urmă cu peste 200 de ani de către un medic german, dr. Samuel Hahnemann, devenind astăzi o practică sofisticată de luare a cazului, diagnostic, furnizare de prescripții și de management al îngrijirii pe termen lung. Ea se bazează pe principiul similitudinii – ” asemănările sunt vindecate prin mijloace asemănătoare” – care este recunoscut de către unii medici și filosofi de secole, dar Hahnemann a fost cel care a recunoscut universalitatea acestui principiu și l-a transformat în baza unui sistem complet de medicină cu un concept propriu de sănătate și boală descris în lucrarea sa intitulată Organonul artei de a vindeca. Homeopatia care a evoluat de la și în cadrul medicinii occidentale, și europene, cu precădere, se practică în zilele noastre în mai bine de 70 de țări din întreaga lume.

Homeopatia oferă o abordare diferită a conceptului de boală și a relației sale cu pacientul. MCSH funcționează în același mod ca și colegii lor convenționali, dar integrează homeopatia în îngrijirea pacientului. MCSH trebuie să facă uz în cadrul consultației de toate valorile etice și profesionale, competența și responsabilitățile la care ne așteptăm de la un medic; formând o evaluare multilaterală a nevoilor  pacientului, cooperând totodată cu alți medici ai căror pacienți primesc deja îngrijire sau ar putea avea nevoie de ea.

Acest standard european specifică cerințele minime pentru medici cu calificare suplimentară în homeopatie și pentru serviciile lor și anume cerințele referitoare la:

 • Competențe: necesarul de cunoștințe și înțelegere, necesarul de abilități și aptitudini, relația dintre abordările convenționale și cele homeopatice;
 • Practica clinică: luarea cazului în homeopatie, analiza de caz, monitorizarea și managementul cazului, documentația în materie de dosare medicale;
 • Codul de etică și de conduită: principii de bază, principii referitoare la atitudinea medicului, principii de acțiune terapeutică, principii pentru activitatea zilnică;
 • Educație: cerințe de bază în programul de educație în homeopatie, rezultatele învățării, examinare, formare profesională continuă.

Standardul cuprinde și trei anexe:

 • Anexa A (normativă) Curriculum;
 • Anexa B (informativă) Linii directoare pentru examene;
 • Anexa C (informativă) Lista recomandată de medicamente homeopatice care vor fi predate.

Încă două standarde completează cerințele pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management

 • audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității
 • SR ISO/IEC TS 17021-9:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită

Aceste două standarde precizează cerințele de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare pentru sistemele de management al calității (Partea 3) și anti-mită (Partea 9) și completează cerințele existente în ISO/IEC 17021-1 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe.

Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv față de clienții acestora și de beneficiarii organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, de a se asigura că numai acelor auditori care demonstrează competența relevantă le este permis să efectueze audituri ale sistemului de management al calității (SMC), respectiv anti-mită (SMAM).

Întregul personal implicat în funcții de certificare trebuie să dețină competențele generice descrise în ISO/IEC 17021-1, precum și cunoștințele specifice sistemelor de management care sunt auditate și certificate.

Va fi necesar ca organismele de certificare să identifice competența specifică echipei de audit necesară pentru domeniul fiecărui audit.

Din seria de standarde ISO/IEC 17021 au fost  adoptate ca standarde române următoarele documente:

 • SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe
 • SR ISO/IEC 17021-2:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu
 • SR ISO/IEC 17021-3:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității
 • SR ISO/IEC TS 17021-9:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită