Asociaţia de Standardizare din România
Reclame

ISO a publicat noua ediție a standardului pentru auditarea sistemelor de management

Sistemele de management ajută organizațiile să-și atingă obiectivele, iar auditarea periodică a acestora este un element de bază în corectitudinea implementării unui sistem de management. Standardul internațional pentru sistemele de management al auditului tocmai a fost actualizat, publicându-se ediția nouă: ISO 19011:2018, Ghid pentru auditarea sistemelor de management.

Standardele pentru sisteme de management cresc în popularitate, deoarece organizațiile văd cum pot fi aplicate pentru a gestiona procesele interconectate și pentru a-și atinge obiectivele. De la managementul calității sau al energiei, până la managementul siguranței alimentare sau a traficului, lista standardelor care vizează ajutarea organizațiilor să pună în practică sisteme eficiente de management devine tot mai mare.

ISO are peste 70 de standarde de sistem de management, care se bazează pe expertiza internațională și pe cele mai bune practici pentru a ajuta organizațiile să funcționeze mai bine, să economisească bani și să dezvolte avantaje competitive.

Pentru a obține cele mai bune rezultate dintr-un sistem de management și pentru a asigura o îmbunătățire continuă, trebuie efectuat un audit periodic. Nu este o sarcină ușoară dacă, la fel ca majoritatea organizațiilor, aveți mai multe sisteme de management.

De la publicarea ediției anterioare a standardului ISO 19011, au apărut o serie de standarde noi privind sistemul de management, multe dintre ele având o structură comună, cerințe de bază identice și termeni și definiții comune. Ca urmare, este necesar să se ia în considerare o abordare mai largă a auditului sistemului de management, precum și o orientare mai generică.

Un audit poate fi efectuat în funcție de o serie de criterii de audit, separat sau în combinație, incluzând, dar fără a se limita la:

 • cerințele definite în unul sau mai multe standarde ale sistemului de management;
 • politicile și cerințele specificate de părțile interesate relevante;
 • cerințe legale și de reglementare;
 • unul sau mai multe procese ale sistemului de management definite de organizație sau de alte părți etc;

ISO 19011 oferă o abordare uniformă și armonizată, permițând în același timp auditarea eficientă a mai multor sisteme și continuând să ofere orientări eficiente corelate cu schimbările de pe piață, tehnologiile în evoluție și numeroasele standarde noi de sistem de management publicate sau revizuite recent.

ISO 19011:2018 va fi adoptat ca standard român în septembrie 2018

ISO 19011:2018 poate fi achiziționat de la ASRO.

 

Reclame

Iluminatul public – element de bază pentru securitatea oamenilor

ASRO a publicată versiunea română pentru standardul SR EN 13201 privind iluminatul public. Acest standard are cinci părți:

 • SR CEN/TR 13201-1:2015, Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat
 • SR EN 13201-2:2016, Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță
 • SR EN 13201-3:2016, Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor
 • SR EN 13201-4:2016, Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice
 • SR EN 13201-5:2016, Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică

 

SR CEN/TR 13201-1:2015, Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat oferă îndrumări cu privire la alegerea celor mai potrivite clase de iluminat pentru o anumită situație și la aspectele aferente selectării. Documentul se aplică instalațiilor fixe de iluminat care au rolul să asigure o bună vizibilitate utilizatorilor zonelor de trafic public în exterior, în timpul perioadelor de întuneric, sprijinind astfel siguranța traficului, fluxul de trafic și securitatea publică.

Pentru acest lucru, în document este inclus un sistem prin care se definesc clasele de iluminat adecvate diferitelor zone publice din exterior pe baza unor parametri relevanți, pentru a garanta obiectivele de siguranță propuse.

Documentul oferă două exemple alternative de selectare a claselor de iluminat, unul bazat pe clasa de iluminat simplă și celălalt oferind un rezultat mai precis în cadrul clasei de iluminat. Ambele metode oferă clase de iluminat comparabile și sunt interschimbabile.

Modelele de iluminat nu pot acoperi toate cazurile rutiere diferite. Numai situația reală și caracteristicile sale unice poate conduce la o determinare finală corectă a clasei de iluminat determinată prin aplicarea tehnicilor de evaluare a riscurilor.

Necesitățile vizuale ale utilizatorilor de căi de circulație în condiții de trafic redus în anumite perioade de noapte sau în condiții meteorologice variabile, precum și beneficiile pozitive ale consumului redus de energie și ale potențialelor îmbunătățiri privind mediul sunt câteva dintre considerațiile care justifică instalarea iluminatului rutier adaptiv, utilizându-se controlul inteligent al instalațiilor de iluminat rutier. Anexa B a raportului tehnic este de ajutor în alegerea nivelului corect de iluminare atunci când este utilizat iluminatul adaptabil deoarece oferă o evaluare mai precisă a nivelurilor de luminanță sau de iluminare din cadrul clasei specifice de iluminat.

SR EN 13201-2:2016, Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță definește prescripțiile de performanță care sunt specificate sub formă de clase de iluminat referitoare la iluminatul public ce vizează cerințele vizuale ale utilizatorilor căilor de circulație și ia în considerare aspectele de mediu ale iluminatului public.

Clasele de intensitate luminoasă instalată pentru limitarea orbirii perturbatoare și controlul luminii deranjante și clasele indicelui de orbire instalate pentru limitarea orbirii de disconfort sunt definite în anexa A. Iluminatul trecerilor pentru pietoni este prezentat în anexa B. Evaluarea orbirii perturbatoare pentru zonele de risc (clasele C) și zonele pietonale și pentru cicliști (clasele P) este cuprinsă în anexa C.

SR EN 13201-3:2016, Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor specifică convențiile și procedurile matematice care trebuie adoptate pentru a calcula performanța fotometrică a instalațiilor de iluminat public proiectate în conformitate cu parametrii descriși în SR EN 13201-2 pentru a se asigura că fiecare calcul pentru iluminat se bazează pe aceleași principii matematice.

Metodele de calcul descrise în această parte a standardului EN 13201 permit calcularea caracteristicilor de calitate a iluminatului public prin proceduri convenite, astfel încât rezultatele obținute de la diferiți proiectanți să aibă o bază uniformă.

SR EN 13201-4:2016, Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice are ca scop:

 1. a) stabilirea convențiilor și procedurilor pentru caracterizarea pe baza măsurărilor a instalațiilor de iluminat public, luând în considerare parametrii de calitate fotometrici, respectiv setul de mărimi care caracterizează o clasă de iluminat specificată în partea 2 a standardului;
 2. b) furnizarea de îndrumări cu privire la utilizarea și selectarea luminanțmetrelor și luxmetrelor pentru o aplicație specifică;
 3. c) specificarea cerințelor de măsurare în funcție de obiectivele măsurării și de acuratețea preconizată;
 4. d) stabilirea convențiilor pentru evaluarea incertitudinii de măsurare a parametrilor implicați;
 5. e) oferirea de informații cu privire la aplicarea analizei de toleranță la proiectarea instalației de iluminat.

SR EN 13201-5:2016, Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică definește modul de calcul al indicatorilor de performanță energetică pentru instalațiile de iluminat rutier folosind indicatorul densității de putere calculat (PDI) și indicatorul anual de consum de energie calculat (AECI). Indicatorul densității de putere (DP) confirmă energia necesară pentru o instalație de iluminat rutier, în timp ce îndeplinește cerințele de iluminat relevante. Indicatorul anual de consum de energie (DE) determină consumul de energie în cursul anului, chiar dacă cerințele de iluminat relevante se schimbă în timpul nopții sau anotimpurilor.

Acești indicatori pot fi utilizați pentru a compara performanța energetică a diferitelor soluții și tehnologii pentru iluminatul public. Performanțele energetice ale sistemelor de iluminat rutier cu diferite geometrii ale căii de circulație sau cu cerințe diferite de iluminat nu pot fi comparate direct între ele, deoarece performanța energetică este influențată, printre altele, de geometria zonei care trebuie luminată, precum și de cerințele de iluminat.

 

SR EN ISO/IEC 17011:2018, Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității – standard adoptat prin anunț

Este important ca părțile interesate să știe că organismele de evaluare a conformității sunt competente și își îndeplinesc sarcinile. Din acest motiv, există o cerere crescândă pentru verificarea imparțială a competenței lor. O astfel de verificare este efectuată de organismele de acreditare care care au obligația de a fi imparțiale și independente atât față de organismele de evaluare a conformității, cât și față de clienții acestora.

Standardul SR EN ISO/IEC 17011:2018 specifică cerințele pentru organismele de acreditare care acreditează organismele de evaluare a conformității. În contextul acestui document, activitățile acoperite de acreditare includ, dar nu se limitează la: încercări, calibrări, inspecții, certificări ale sistemelor de management, ale persoanelor, produselor, proceselor, furnizarea de încercări de competență, realizarea de materiale de referință, validare și verificare.

Organismele de acreditare desfășoară regulat verificări ale organismelor de evaluare a conformității pentru a asigura conformitatea acestora cu standardele internaționale relevante și cu alte documente normative.

Un sistem de acreditare a organismelor de evaluare a conformității este destinat să asigure o aplicare consecventă a acreditării în conformitate cu standardele internaționale bazate pe consens și a schemelor de evaluare a conformității, toate acestea în beneficiul de sănătății publice, securității, mediului și bunăstării și cu scopul de a sprijini autoritățile de reglementare și utilizatorii finali. Acest sistem poate facilita comerțul național și transfrontalier.

Acest document poate fi utilizat pentru a sprijini mecanismele de evaluare reciprocă care au fost create la nivel regional și internațional și prin care se dă încredere că organismele de acreditare funcționează în conformitate cu acest document.

Prezentul document specifică cerințele privind competența, funcționarea consecventă și imparțialitatea organismelor de acreditare care evaluează și acreditează organismele de evaluare a conformității.

SR EN ISO/IEC 17011:2018 înlocuiește ediția anterioară (SR EN ISO/CEI 17011:2005) care se va anula la data de 31/12/2020. Până atunci vor putea fi utilizate ambele ediții.