Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » Publicaţii

Publicaţii

Reclame

Aici veţi găsi informaţii despre publicaţiile lansate de către ASRO, prin intermediul Editurii Standardizarea.

EDITURA STANDARDIZAREA are în centrul preocupărilor sale asigurarea INFORMAŢIEI ştiinţifice, tehnice, economice, furnizate prin intermediul standardelor naţionale, europene şi internaţionale, valorificată prin realizarea de produse derivate din standarde şi reglementări tehnice. În această etapă de virtualizare a bibliotecilor prin electronizarea suporturilor informaţionale, EDITURA vă oferă sursele de informaţii şi pe CD-ROM, alături de standarde naţionale, europene şi internaţionale.

Editura “STANDARDIZAREA” vă oferă următoarele lucrări:

Management, calitate, marketing
1. Titlu: „CUM PUTEM CASTIGA CU SISTEMELE DE MANAGEMENT”
Autor: Dr. ing. Traian Teodoru
Descriere: Cartea pe care o lansăm propune o abordare ieşită din canoanele cu care ne-a familiarizat certificarea sistemelor de management. Într-adevăr, suntem îndrumaţi către un mod de gândire neconvenţional pentru preocuparea încă larg răspândită a implementării de sisteme de management certificabile.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-7-4

2. Titlu: „CERINŢELE FAMILIEI ISO 9000 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIE. GHID PENTRU REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI DE SISTEM. EDIŢIA I”
Autor: Dr. ing. Speranta Stomff
Descriere: STOC EPUIZAT
Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 973-86754-9-9

3. Titlu: „CERINŢELE FAMILIEI ISO 9000 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIE. GHID PENTRU REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI DE SISTEM”, EDIŢIA A II-A
Autor: Dr. ing. Speranta Stomff
Descriere:

Pe lângă întreaga gamă de standarde (17 standarde) necesare implementării unui sistem de management al calităţii, conform noi ediţii SR EN ISO 9001:2008, necesar unei organizaţii aflate la început de drum sau care doreşte recertificarea sistemului în conformitate cu noua ediţie a standardului de referinţă, în această ediţie oferim mai multe exemple concrete, numeroase observaţii şi explicaţii amănunţite privind documentaţia unui sistem de management al calităţii (SMC) – manualul calităţii, proceduri de sistem (6 proceduri), politica calităţii, în plus noua ediţie oferă şi proceduri operaţionale (4 proceduri).

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-04-7

4. Titlu: CALITATE ŞI STANDARDIZARE ÎN INGINERIA MECANICĂ
Autor: Constantin Militaru, Alexandru Greabu
Descriere: Producţia de bunuri materiale se caracterizează printr-o mare diversitate de valori sortimentale destinate satisfacerii cerinţelor consumatorilor, cu utilităţi dintre cele mai variate, dar, totodată, cu cerinţe şi interese mereu crescânde.
Evoluţia conştinţei şi resurselor umane pe de altă parte, a tehnologiilor industriale pe de altă parte, a determinat metode noi de abordare a calităţii produselor industriale.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-07-8
Standardizare.  Lucrări şi cataloage
1. Titlu: „STANDARDIZAREA ELEMENTELOR DE ASAMBLARE
(Vol. 1 – Şuruburi)”
Autor: Jeni Toma, Gabor Watzatka
Descriere:

Pentru a vă uşura eforturile de pregătire a documentelor necesare în proiectare am realizat o soluţie practică, un manual ce conţine o sinteză privind standardizarea elementelor de asamblare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-8-1

2. Titlu: „STANDARDIZAREA ELEMENTELOR DE ASAMBLARE
(Vol. 2 – Piuliţe şi şaibe)”
Autor: Jeni Toma, Gabor Watzatka
Descriere:

Pentru a vă uşura eforturile de pregătire a documentelor necesare în proiectare am realizat o soluţie practică, un manual ce conţine o sinteză privind standardizarea elementelor de asamblare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-3-2

3. Titlu: CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE 2006”
Autor: ASRO
Descriere:

CATALOGULUI STANDARDELOR ROMÂNE 2006 –  SUPLIMENT, pe hârtie.
Asemănător cu  CSR anterioare în structura acestuia se vor afla următoarele capitole:

 1. Standardizarea în România,
 2. Modul de utilizare,
 3. Lista CT,
 4. ICS,
 5. Lista standardelor române adoptate în 2006, grupate după ICS,
 6. Lista standardelor române anulate în 2006, în ordine numerică,
 7. Lista standardelor române adoptate în 2006, în ordine numerică,
 8. Lista standardelor române traduse în limba engleză.

Îl puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-0-5

4. Titlu: „CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE 2007”
Autor: ASRO
Descriere:

CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE 2007, pe hârtie Catalogul cuprinde, ca şi cele anterioare, mai multe capitole necesare informării cât mai complete asupra activităţii de standardizare, a ofertei de produse şi servicii şi asupra standardelor existente. Acestea sunt:

 1. Standardizarea în România, care cuprinde informaţii referitoare la atribuţiile principale ale ASRO, organele de conducere, activitatea comitetelor tehnice, cum poate o organizaţie să devină membră ASRO şi care sunt avantajele, dreptul de autor asupra standardelor;
 2. Modul de utilizare, cuprinde explicitarea ICS – urilor (Clasificarea Internaţională a Standardelor) şi a indicativelor standardelor, cât şi modul de căutare a unui standard;
 3. Oferta de produse şi servicii, cuprinde informaţii referitoare la modul de abonare la standardele române, colecţiile de standarde, formarea profesională şi consultanţa în domeniul standardizării;
 4. Lista comitetelor tehnice de standardizare;
 5. Lista standardelor române în vigoare la 31.12.2007, în ordinea clasificării internaţionale
 6. Lista standardelor române anulate în 2007, în ordine numerică,
 7. Lista standardelor române în vigoare la 31.12.2007, în ordinea numerică,
 8. Lista standardelor române traduse în limba engleză.

Îl puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-2-5

5. Titlu: „CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE 2008”
Autor: ASRO
Descriere:

Catalogul cuprinde, ca şi cele anterioare, mai multe capitole necesare informării cât mai complete asupra activităţii de standardizare, a ofertei de produse şi servicii şi asupra standardelor în vigoare.
Catalogul este structurat în patru capitole mari:

 • Lista standardelor române în vigoare la 31.12.2008, grupate în ordinea clasificării internaţionale a standardelor (ICS), care reprezintă partea principală a catalogului;
 • Lista standardelor române anulate anulate în perioada ianuarie-decembrie 2008, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele care le înlocuiesc;
 • Lista standardelor române în vigoare la 31.12.2008, în ordine numerică;
 • Lista standardelor române traduse în limba engleză.

Suplimentar, Catalogul mai cuprinde şi informaţii referitoare la:

 • activitatea ASRO (atribuţiile principale ale ASRO, cum poate o organizaţie să devină membră ASRO şi care sunt avantajele);
 • activitatea comitetelor tehnice şi lista acestora;
 • dreptul de autor asupra standardelor;
 • explicitarea ICS-urilor şi a indicativelor standardelor etc.

Îl puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-03-0

6. Titlu: PARTICIPAREA OPERATORILOR ECONOMICI LA ACTIVITATEA DE
STANDARDIZARE  EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ŞI INTERESUL NAŢIONAL
Autor: Florin Teodorescu, Gabriela Cazan
Descriere:

Obiectivul acestei broşuri este acela de a prezenta operatorilor economici români beneficiile pe care le pot dobândi, în actualele condiţii determinate de criza financiară mondială, prin participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională, în vederea satisfacerii interesului naţional de integrare a produselor şi serviciilor româneşti, în condiţii de competitivitate, pe Piaţa Unică Europeană cât şi pe cea internaţională.
Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-15-3

7. Titlu: AVANTAJELE UTILIZĂRII STANDARDELOR
Autor: Mihaela Anghelescu, Gabriela Cazan, Mihaela Bichir
Descriere:

În condiţiile mondiale actuale (recesiune, globalizarea economiei, deschiderea pieţelor internaţionale, schimbările tehnologice rapide), creşterea competitivităţii economice reprezintă, pentru România, o necesitate vitală, deoarece poate determina o creştere economică durabilă şi poate conduce la îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-16-0

8. Titlu: STANDARDIZAREA PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ
Autor: Eugenia Aghinii, Valentin Bărdeanu, Maruca Humelnicu, Speranţa Stomff
Descriere:

Activitatea noastră zilnică în cadrul organizaţiilor în care lucrăm se află sub imperiul standardelor indiferent dacă le cunoaştem sau nu.

Realizată sub formă de broşură cu un număr de 56 de pagini, prezenta lucrare încearcă să lămurească câteva aspecte de interes general privind activitatea de standardizare şi importanţa standardelor în activitatea economică, cum ar fi: care sunt obiectivele standardizării, ce este un standard, cum se realizează activitatea de standardizare, care sunt beneficiile agenţilor economici implicaţi activ în activitatea de standardizare? etc.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-17-7

9. Titlu: UTILIZAREA STANDARDELOR ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT ŞI
NEREGLEMENTAT
Autor: Gabriela Cazan , Jeni Toma, Valentin Bărdeanu
Descriere:

În condiţiile actuale ale globalizării economiei se tinde către o compatibilitate cât mai mare a criteriilor de evaluare a produselor şi serviciilor, iar standardele devin instrumente importante de comunicare, informare şi de stabilire a nivelului tehnic pentru o anumita categorie de produse sau servicii.

Standardele sunt utile pentru organizaţiile din industrie şi afaceri de toate tipurile, pentru guverne şi organisme de reglementare, pentru organizaţii comerciale, pentru specialiştii din evaluarea conformităţii, pentru furnizori şi cumpărători ai produselor şi serviciilor din sectoarele publice şi private, şi în fine pentru oameni, în general, în rolul lor de consumatori şi utilizatori finali.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-18-4
Protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului înconjurător
1. Titlu: TRATAT – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI (VOLUMUL 1 – PARTEA GENERALĂ)
Autor: Olimpia Vorovenci, Alexandru Greabu, Mihaela Vorovenci
Descriere:

Tratatul se adresează tuturor specialiştilor din toate unităţile lanţului alimentar, cadrelor didactice din invăţământul superior de specialitate, studenţilor si celor care urmează cursuri de instruire si perfecţionare în domeniul sistemelor de management ale siguranţei alimentului.
Primul volum “Partea generală” cuprinde toate aspectele necesare referitoare la cunoştinţele de igienă a alimentului pe  care trebuie să le deţină orice specialist din sectorul agro-alimentar atunci când produce, procesează, transportă, comercializaeză si consumă produsul alimetar.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-9-4, 978-973-8032-00-9,vol I

2. Titlu: GHID PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE Ediţia I
Autor: Dr. ing. Speranţa Stomff, ASRO
Descriere:

Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui sistem OHSAS, politica de securitate si sănătate ocupaţională, modul de realizare a planificării proceselor, proiectarea sistemului, respectiv structura şi organizarea acestuia. Toate aceste sunt însoţite de exemple concrete.

STOC EPUIZAT

Format: hârtie
An: 2008
ISBN: 978-973-88439-6-7

3. Titlu: GHID PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALEEdiţia a II-a, revizuită şi îmbunătăţită
Autor: Dr. ing. Speranţa Stomff, ASRO
Descriere:

Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui sistem OHSAS, politica de securitate si sănătate ocupaţională, modul de realizare a planificării proceselor, proiectarea sistemului, respectiv structura şi organizarea acestuia. Toate aceste sunt însoţite de exemple concrete.
Ediţia de faţă nu diferă fundamental de cea anterioară. Ea îi păstrează structura, o aduce la zi şi o completează cu o serie de elemente ca urmare a modificărilor constatate în standardele de referinţă. Principalele noutăţi sunt cele de conţinut prin care textul cărţii este îmbogăţit atât din punct de vedere al metodelor prezentate cât şi, mai ales, al exemplelor practice de proceduri cerute de noile standarde din domeniu.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-01-6

4. Titlu: TRATAT SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI Volumul ll – Partea specială
Autor: OLIMPIA VOROVENCI, ALEXANDRU GREABU, EMILIA MIHAELA VOROVENCI
Descriere:

Tratatul Sisteme de Management al Siguranţei Alimentului Volumul ll, Partea
Specială, prezintă sistemul în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 22000, fiind o continuare a Volumului I, Partea Generală, şi descrie toate elementele cheie ale unui sistem de management al siguranţei alimentului şi conţine exemple practice din industrie.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: ISBN general 978-973-88440-9-4, ISBN vol II 978-606-8032-08-5
Tehnică şi tehnologie
1. Titlu: FIABILITATE, MENTENABILITATE, MENTENANŢĂ: TERMENI ŞI EXPRESII UZUALE
Autor: Fiz. Mihaela Călinescu – ASRO, Dr. Ing. Gabriel Burlacu,  Fac. De Construcţii Industriale Bucureşti, Ing. Radu-Mihail Călinescu
Descriere:

Cartea cuprinde terminologie în conformitate cu standardele din domeniu  prezentată în mod sistematic in limbile română şi engleză. Standardizarea în domeniul disponibilităţii, fiabilităţii, mentenabilităţii şi logisticii de mentenanţă este aplicabilă pentru toate domeniile înrudite din punct de vedere tehnologic.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
Atenţie! Conţine CD cu aplicaţie dedicată – dicţionar electronic bilingv român-englez
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-5-6

2. Titlu: INSTALAŢII INDUSTRIALE:  EXECUŢIE, MONTAJ, MENTENANŢĂ.  Vol I – CONDUCTE DE TRANSPORT ŞI REZERVOARE DE STOCARE
Autor: Dr. Ing. Gabriel Burlacu, Fac.de Construcţii Industriale – Bucureşti,
Fiz. Mihaela Călinescu, ASRO
Descriere: Lucrarea  se referă la  instalaţii industriale, conducte de transport şi rezervoare de stocare, materiale de construcţie pentru acestea. Prezintă un pachet condensat de informaţii utile în vederea relevării importanţei  transportului la distanţă a agentului termic şi a reducerii pierderilor de agent termic.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format:
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-4-9

3. Titlu: INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANŢĂ/URGENŢĂ. SURSE DE ALIMENTARE. COD DE BUNĂ PRACTICĂ”
Autor: Vasile Râmniceanu, Nicolae Golovanov, Petru Postolache, Cornel Toader, Sorin Stoica, Ovidiu Triandafil, Nicolae Geambaşu
Descriere:

Această lucrare constituie un ghid care prezintă reguli pentru documentele de amplasare şi de instalare a instalaţiilor electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă, care servesc ca bază pentru următoarele activităţi: instalarea de conducte, tuburi, jgheaburi, pozarea conductoarelor şi a cablurilor, amplasarea şi interconectarea echipamentelor, controlul instalării, etc. Aceste documente pot servi şi pentru activităţi în afara fazei de instalare, cum ar fi specificarea şi calculul necesarului de materiale şi de forţă de muncă, proiectarea suporţilor pentru echipamente (de exemplu, fundaţii), proiectarea altor sisteme. Sunt prezentate, de asemenea, documente suplimentare care pot fi necesare în practică pentru fabricarea, exploatarea sau mentenanţa instalaţiilor şi care conţin informaţii importante referitoare la instalare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-02-3

4. Titlu: UTILIZAREA PRODUSELOR REFRACTARE ÎN SIDERURGIE
Autor: Mariana Ivan
Descriere:

Lucrarea oferă o serie de informaţii utile specialiştilor din domeniul siderurgic care, pe lângă tehnologia aferentă profilului firmei, mai au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea agregatelor termice şi au preocupări pentru scăderea consumului specific de materiale refractare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-05-4
Culegeri de standarde comentate
1. Titlu: „SECURITATEA MAŞINILOR. ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL MAŞINILOR STANDARDE COMENTATE”, vol I
Autor: Dumitru Petcu
Descriere: Lucrarea cuprinde publicaţii fundamentale de securitate, referitoare la aspectele de securitate ale echipamentelor electrice asociate maşinilor industriale, standarde armonizate.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-9-8, 978-973-88439-0-1, vol I

2. Titlu: „SECURITATEA MAŞINILOR. ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL MAŞINILOR STANDARDE COMENTATE”, vol II
Autor: Dumitru Petcu
Descriere: Lucrarea cuprinde o colecţie de 6 standarde române din seria de standarde SR EN 61508, publicaţii fundamentale de securitate, referitoare la aspectele de securitate ale echipamentelor electrice asociate maşinilor industriale, standarde armonizate.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-9-8, 978-973-88440-1-8, Vol II

3. Titlu: „SECURITATEA FUNCŢIONALĂ A SISTEMELOR ELECTRICE/ELECTRONICE/
ELECTRONICE PROGRAMABILE REFERITOARE LA SECURITATE.
COMENTARII PRIVIND APLICAREA”
Autor: Dumitru Petcu
Descriere: Uniunea Europeană este preocupată pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie pentru consumatori şi pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în medii cu diverse grade de riscuri, elaborând directive care să instaureze obligaţia producătorilor şi distribuitorilor de a lansa pe piaţă numai produse sigure din punct de vedere al securităţii.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-10-8

4. Titlu: DESEN TEHNIC. DESENE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ” , vol I
Autor: Alexandru GREABU, Jeni TOMA
Descriere: Proiectarea, execuţia, comercializarea diverselor produse nu ar putea avea loc dacă nu ar exista un mijloc de comunicare recunoscut de toţi cei implicaţi în aceste activităţi. De aceea, convenţiile utilizate în desenul tehnic sunt standardizate la nivel internaţional, regional şi naţional furnizând limbajul comun de care este nevoie de la proiectarea până la comercializarea unui produs.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-11-5, 978-606-8032-12-2, vol I
Lucrări manifestări ştiinţifice şi tehnice
1. Titlu: LUCRĂRILE SEMINARULUI –UTILIZAREA STANDARDELOR EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA. FACTOR DE CREŞTERE A POSIBILITĂŢILOR DE ANGAJARE ALE ABSOLVENŢILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
Autor:
Descriere:

Le puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-1-2

2. Titlu: LUCRĂRILE SEMINARULUI – CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PRIN IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE ADOPTATE DE ROMÂNIA. ROLUL CERCETĂRII ŞI PROIECTĂRII
Autor:
Descriere:

Le puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-3-6

3. Titlu: LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII. PRIMA EDIŢIE
Autor:
Descriere:

Le puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-2-9

4. Titlu: LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII. EDIŢIA A DOUA
Autor:
Descriere:

Le puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-6-3

5. Titlu: LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII.
EDIŢIA A TREIA
Autor:
Descriere:

Le puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-13-9
6. Titlu: CONFERINŢA STANDARDELE EUROPENE. SUPORT PENTRU SUPRAVEGHEREA PIEŢEI. – 23 iulie 2008, Bucureşti
Autor:
Descriere:

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: CD
An: 2009
ISBN: 978-973-88440-9-4
Manuale şi carte universitară
1. Titlu: TRATAT DE CHIMIE ŞI BIOCHIMIE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
Autor: MARIA GREABU, ALEXANDRA TOTAN
Descriere:

Cartea se adresează studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară şi reprezintă conţinutul cursurilor de Chimie şi Biochimie – Anul I, Semestrul I şi II – de la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
Autorii consideră că lucrarea este utilă tuturor celor interesaţi în cunoaşterea şi înţelegerea proceselor metabolice desfăşurate în ţesuturile oro-dentare în perspectiva modernizării procedeelor terapeutice, în contextul în care medicina dentară modernă beneficiază din ce în ce mai mult de noile cercetări ştiinţifice cu caracter chimic şi biochimic.
Scopul cursului îl constituie sistematizarea într-un tot unitar a ansamblului cunoştinţelor acumulate de chimia şi biochimia modernă, ştiinţe cu caracter formator, care ajută la înţelegerea fenomenelor biologice normale şi patologice.

STOC EPUIZAT

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-6-7

2. Titlu: LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE ŞI BIOCHIMIE
Autor: MARIA GREABU, ALEXANDRA TOTAN, TUDOR SPÎNU
Descriere:

Cartea de Lucrări Practice de Chimie şi Biochimie se adresează studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară şi reprezintă conţinutul lucrărilor practice de Chimie şi Biochimie – Anul I – de la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Lucrarea abordează noţiunile clasice, fundamentale de chimie şi biochimie, alături de rezultatele unor cercetări proprii ale autorilor.
O atenţie deosebită a fost acordată tehnicilor moderne de chimie şi biochimie şi semnificaţia cunoaşterii acestora pentru cei care practică Medicina Dentară.

STOC EPUIZAT

Format: hârtie
An: 2007
ISBN: 978-973-88439-5-0

3. Titlu: BIOCHIMIE PENTRU COLEGIUL DE TEHNICĂ DENTARĂ
Autor: MARIA GREABU, ALEXANDRA TOTAN
Descriere:

Cartea se adresează studenţilor Colegiului de Tehnică Dentară şi reprezintă conţinutul cursurilor de Biochimie – Anul I – de la Colegiul de Tehnică Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
Lucrarea este utilă tuturor celor interesaţi în cunoaşterea şi înţelegerea proceselor metabolice desfăşurate în ţesuturile oro-dentare în perspectiva modernizării procedeelor terapeutice, în contextul în care medicina dentară modernă beneficiază din ce în ce mai mult de noile cercetări ştiinţifice cu caracter chimic şi biochimic.

STOC EPUIZAT

Format: hârtie
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-8-7

4. Titlu: LUCRĂRI PRACTICE DE BIOCHIMIE PENTRU COLEGIUL DE TEHNICĂ DENTARĂ
Autor: MARIA GREABU, ALEXANDRA TOTAN, TUDOR SPÎNU, DANIELA MIRICESCU, RADU RĂDULESCU
Descriere:

Cartea de Lucrări Practice de Biochimie se adresează studenţilor Colegiului de Tehnică Dentară şi reprezintă conţinutul lucrărilor practice de Biochimie – Anul I – de la Colegiul de Tehnică Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Lucrarea abordează noţiunile clasice, fundamentale de biochimie, tehnici moderne de biochimie şi semnificaţia cunoaşterii acestora pentru cei care practică Tehnica Dentară.

STOC EPUIZAT

Format: hârtie
An: 2008
ISBN: 978-973-88440-7-0

5. Titlu: GRILE ŞI SUBIECTE DE CHIMIE ŞI BIOCHIMIE DENTARĂ
Autor: MARIA GREABU, ALEXANDRA TOTAN, DANIELA MIRICESCU, RADU RĂDULESCU
Descriere:

Grilele şi subiectele propuse se înscriu în contextul cursurilor de CHIMIE şi BIOCHIMIA CAVITĂŢII ORALE, din anul I al Facultăţii de Medicină Dentară din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.
Obiectivele acestei cărţi sunt verificarea cunoştinţelor acumulate de studenţi, abilitatea acestora de a înţelege complexitatea proceselor metabolice şi de a stabili conexiuni între diferitele aspecte metabolice.
Cartea include noţiuni generale de chimie şi biochimie, precum şi aspecte particulare, specifice Medicinii Dentare.
Autorii speră să ofere studenţilor din anul I de la Facultatea de Medicină Dentară o carte interesantă, relevantă şi utilă.

Se pot achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-06-1
Reglementări şi standarde
1. Titlu: „AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE
Autor: Alexandru Greabu, Speranţa Stomff
Descriere:

Ambalajele şi-au câştigat un loc binemeritat în viaţa noastră, îmbunătăţind siguranţa, viabilitatea şi disponibilitatea produselor. Experienţa europeană arată că soluţia viabilă pe termen lung pentru diminuarea impactului deşeurilor de ambalaje asupra mediului o reprezintă colectarea selectivă, fapt susţinut şi de dezvoltarea şi inovarea permanentă a tehnologiilor de reciclare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-02-3

Lucrări în curs de apariţie la Editura Standardizarea

Management, calitate, marketing

1. Titlu: UTILIZAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE ÎN CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
Autor:
Descriere:
Format: hârtie
An: 2009
ISBN: 978-606-8032-14-6

Pentru a achiziţiona publicaţiile de mai sus, vă rugăm să contactaţi:

Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

Pentru comenzi on-line, vă rugăm să accesaţi Magazinul Virtual al ASRO.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: