Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » Articole etichetate 'imbunatatire continua'

Arhive etichetă: imbunatatire continua

Reclame

SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii

Acest standard furnizează îndrumări pentru obţinerea unui succes durabil pentru orice organizaţie într-un mediu complex, solicitant şi mereu în schimbare, printr-o abordare bazată pe managementul calităţii.

Succesul durabil al unei organizaţii este obţinut prin capabilitatea sa de a îndeplini necesităţile şi aşteptările clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat. Succesul durabil poate fi obţinut prin managementul eficace al organizaţiei, prin conştientizarea mediului organizaţiei, prin învăţare şi prin aplicarea corespunzătoare a îmbunătăţirilor, a inovaţiilor sau a ambelor.

Standardul promovează autoevaluarea ca un instrument important pentru analizarea nivelului de maturitate al organizaţiei, referitor la leadershipul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele sale, pentru a identifica punctele tari şi slabe, precum şi oportunităţile de îmbunătăţire, de inovare sau ambele.

Acest standard oferă o perspectivă mai largă asupra managementului calităţii decât ISO 9001; standardul tratează necesităţile şi aşteptările tuturor părţilor interesate relevante şi furnizează îndrumări pentru îmbunătăţirea continuă şi sistematică a performanţei globale a organizaţiei.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame