Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2010 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2010

Reclame

ISO A DECERNAT PREMIUL PENTRU LIDERSHIP LAWRENCE D. EICHER

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1354/2010

Echipei internaţionale care elaborează standarde în domeniul informaţiilor geografice sub formă digitală i-a fost decernat premiul Lawrence D. Eicher, cu ocazia celei de 33-a Adunări Generale a ISO, de la Oslo.

În fiecare an, premiul recompensează excelenţa rezultatelor obţinute de unul din comitetele ISO. În acest an, laureatul a fost comitetul tehnic ISO/TC 211, Informaţie geografică-geomatică, ale cărui standarde se referă la obiecte sau fenomene asociate direct sau indirect cu o localizare terestră.

Obiectivul ISO/TC 211 este să elaboreze o familie de standarde internaţionale care au o pertinenţă globală, care vor sprijini înţelegerea şi utilizarea informaţiei geografice şi vor permite sporirea disponibilităţii, exploatării, accesibilităţii şi integrării sale. ISO/TC 211 promovează o utilizare eficientă, eficace şi economică a informaţiilor geografice digitale şi a echipamentelor şi calculatoarelor asociate.

Acest comitet stabileşte o abordare unificată, pentru a trata probleme ecologice şi umanitare mondiale, a facilita stabilirea unei infrastructuri geospaţiale la nivel local, regional şi mondial şi a contribui la dezvoltarea durabilă.

Activitatea ISO/TC 211, care se înscrie pe deplin în era noastră digitală, face legătura cu standardele pertinente în domeniul tehnologiei şi al datelor digitale şi furnizează un cadru pentru elaborarea de aplicaţii sectoriale care exploatează date geografice.

Cu ocazia înmânării premiului, domnul Alan Morrison, preşedinte al ISO, a declarat:

„Prin intermediul acestui premiu, ne propunem să recunoaştem importanţa activităţilor ISO/TC 211, dar şi angajamentul său şi activitatea considerabilă pe care a depus-o de la crearea sa în 1994”.

Domnul Morrison a amintit că misiunea ISO este să elaboreze standarde internaţionale care au o pertinenţă globală. Cu cât ISO excelează în această activitate, cu atât ea va fi în măsură să satisfacă aşteptările clienţilor săi şi să asigure succesul viitor al organizaţiei. Premiul pentru lidership Lawrence D. Eicher este decernat în fiecare an în semn de recunoaştere a excelenţei rezultatelor obţinute de unul din comitetele ISO care răspund necesităţilor utilizatorilor de standarde din lumea întreagă.

ISO/TC 211 a publicat 50 de standarde până în prezent. El reuneşte 32 de state participante şi 31 de alte state cu statut de observatori. Toate nivelurile de dezvoltare economică şi toate regiunile globului sunt reprezentate în cadrul său. El numără 30 de organizaţii de legătură din domeniul public şi privat, precum şi 15 comitete ale ISO. Împreună, ele facilitează participarea părţilor interesate care, prin aportul lor, consolidează pertinenţa ISO/TC 211.

Această recompensă este cu atât mai importantă pentru ISO/TC 211 cu cât secretariatul comitetului este deţinut de gazda Adunării Generale a ISO din acest an, Institutul Norvegian de Standardizare.

Premiul pentru lidership poartă numele profesorului Lawrence D. Eicher, secretar general al ISO în perioada 1986-2002.

Reclame

ASRO VĂ OFERĂ CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII

Standardizarea trebuie să constituie una dintre componentele strategiei unei organizaţii. Implementarea procesului de standardizare într-o organizaţie oferă o funcţionare sigură pentru serviciile din cadrul organizaţiei: marketing, serviciul comercial, proiectare-cercetare şi dezvoltare, achiziţie-aprovizionare, producţie, încercare, calitate, logistică.

Elaborarea standardelor, achiziţia, gestionarea şi aplicarea lor nu ar putea fi efectuate decât dacă aceste misiuni sunt asigurate de activităţi specifice de standardizare atribuite unor persoane instruite din cadrul organizaţiei.

De aceea, ASRO vă propune un curs destinat atât managerilor şi persoanelor care trebuie să asigure, total sau parţial, standardizarea din cadrul firmei, cât şi persoanelor care utilizează standardele:

“PROCESUL DE STANDARDIZARE ÎN ORGANIZAŢIE”

Cele două module ale cursului cuprind:

MODULUL  I
A. Standardizarea naţională, europeană şi internaţională

 1. Cadrul legal al activităţii de standardizare în România. Principiile standardizării, drepturi, obligaţii şi exclusivităţi în activitatea de standardizare
 2. Organismul naţional de standardizare, ASRO, membru CEN/CENELEC şi ISO/CEI.  Activitatea comitetelor tehnice (CT) naţionale, europene şi internaţionale
 3. Adoptarea standardelor europene şi internaţionale
 4. Tipuri de publicaţii CEN, CENELEC, ISO, CEI, ASRO
 5. Clasificarea internaţională a standardelor, clasificarea alfanumerică, utilizarea catalogului standardelor române

B. Reglementări şi standarde

 1. Notificarea standardelor şi reglementărilor naţionale
  • UE –Directiva 98/34/CE – HG 1016/2005
  • WTO – Acordul TBT
 2. Prevenirea obstacolelor în calea comerţului pe piaţa internă UE
 3. Rolul standardelor ca suport în legislaţiei – Standardele europene armonizate – preluarea lor în legislaţia naţională
 4. Referirea la standarde în reglementările tehnice şi în legislaţie. Referirea la standarde în documentaţii tehnice sau în alte documente de standardizare (specificaţii tehnice, rapoarte tehnice, standarde de firmă etc.)
 5. Standardizarea în domeniul reglementat şi în domeniul nereglementat
 6. (Legea 608/2001).
 7. Utilizarea standardelor în activitatea de acreditare şi certificare
 8. Utilizarea standardelor în achiziţiile publice
 9. Rolul standardelor în supravegherea pieţei
 10. Declaraţia de conformitate
 11. Drepturi de proprietate intelectuală. Avantajele respectării drepturilor de autor ale organismelor naţionale, europene şi internaţionaledin perspectivă legislativă
 12. Produsele şi serviciile oferite de organismul naţional de standardizare
 13. Standardizarea naţională, europeană şi internaţională. Câteva întrebări în loc de concluzii

MODULUL  II

 1. Procesul de standardizare în organizaţii
  • Definiţii. Documente de standardizare
  • Standardizarea, componentă a strategiei organizaţiei
  • Supraveghere tehnologică şi supraveghere în domeniul standardizării. Structuri, mijloace, metode
 2. Informaţii în domeniul standardizării şi nivelul tehnic
  • Serviciul de standardizare în organizaţie
  • Studiu de caz

NOU !

CURSURI AUTORIZATE DE CNFPA
cu  certificate recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Pentru a vedea şi celelalte cursuri oferite de ASRO apăsaţi aici.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la Serviciul Formare Profesională:

Persoane de contact :

Olimpia VOROVENCI
e-mail: olimpia.vorovenci@asro.ro
Mihaela VOROVENCI
e-mail: mihaela.vorovenci@asro.ro
tel: 0723.755.952
tel/fax: 021-313.55.26

ISO A DECERNAT PREMIUL HELMUT REIHLEN 2010

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1353/2010

Domnul Wilfred Fanokuhle Mdluli, specialist în domeniul asigurării calităţii la Autoritatea de Standardizare a Swaziland (SWSA) a primit premiul Helmut Reihlen 2010, cu ocazia celei de-a 33-a Adunări Generale a ISO, de la Oslo.

Domnul Jacob Holmblad i-a acordat domnului Mdluli premiul pentru cea mai bună lucrare care a fost supusă atenţiei juriului în cadrul concursului ISO destinat tinerilor experţi în standardizare, care a avut ca temă: „Standardele internaţionale pot ajuta la lupta contra încălzirii climei ?

În lucrarea sa, domnul Mdluli a afirmat că standardele internaţionale reprezintă una dintre soluţiile mondiale în lupta contra încălzirii climei. Suma de cunoştinţe pe care aceste documente le conţin ne permit să ne asigurăm că sunt luate măsuri pragmatice pentru a reacţiona prompt. El a amintit mijloacele aplicate în ţara sa pentru aplicarea standardelor internaţionale destinate a răspunde provocărilor schimbării climei.

Premiul II a fost acordat doamnei Xolile Maphanga – tot din Swaziland, iar premiul III doamnei Francisca Frimpong, din Ghana. Acest concurs şi-a propus să mobilizeze entuziasmul şi energia tinerilor experţi standardizatori din statele în curs de dezvoltare şi să sporească conştientizarea cu privire la importanţa standardelor în promovarea unei dezvoltări economice durabile şi sigure.

Premiul recompensează primele trei lucrări redactate pe un subiect important şi pertinent pentru standardizarea internaţională. Acest concurs este deschis salariaţilor permanenţi ai organismelor de standardizare membre ale ISO, precum şi experţilor angajaţi în lucrările tehnice ale ISO.

Premiul poartă numele profesorului Helmut Reihlen, ca omagiu adus la importanta contribuţie pe care şi-a adus-o la activităţile de asistenţă tehnică ale ISO în statele în curs de dezvoltare. Domnul Reihlen a condus în perioada 1977-1999 Institutul German de Standardizare (DIN).